მედია

03/11/2023

ევროპული მედიკამენტების სააგენტომ (EMA) დაამტკიცა ფაგოთერაპიის გაიდლაინები ვეტერინარიისათვის

ევროპული მედიკამენტების სააგენტომ (EMA) მიიღო რეკომენდაციები ბაქტერიოფაგების, როგორც ვეტერინარული მედიკამენტების ხარისხის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შესახებ.

ორგანიზაციის მიზანია ხელი შეუწყოს ინოვაციური თერაპიების განვითარებას, დარგის ექსპერტებისათვის შესაბამისი მხარდაჭერის უზრუნველყოფით, ფაგური თერაპიის ევროპის ბაზარზე დასამკვიდრებლად. 

დოკუმენტი შეგიძლია იხილოთ შემდეგ ბმულზე